Dokumentacja eksploatacyjna

Naszą ofertę kierujemy do wszystkich przedsiębiorców prowadzących zakłady produkcyjne lub usługowe.

ewidencja odpadów
ewidencja odpadów

Jesteśmy wsparciem dla każdego posiadacza odpadów obowiązanego do prowadzenia ewidencji. Wykonujemy na bieżąco ilościową i jakościową ewidencję odpadów zgodnie z katalogiem odpadów.

sprawozdawczość
sprawozdawczość

Swoją wiedzą i doświadczeniem wspomagamy wszystkich przedsiębiorców zobowiązanych do wykonywania okresowych sprawozdań w zakresie ochrony środowiska, przedkładanych odpowiednim Urzędom.

rozliczenia cykliczne
rozliczenia cykliczne

Prowadzimy bieżący nadzór formalno-prawny prowadzonych działań z zakresie przestrzegania przez przedsiębiorstwo zapisów zawartych w wydanych decyzjach.

kompleksowe audyty
kompleksowe audyty

W ramach współpracy, świadczymy usługi kompleksowych audytów środowiskowych. Pozwalają one ocenić aktualny stan formalno-prawny w przedsiębiorstwie. Nasi eksperci dokonują jego analizy oraz wspólnie z Klientem ustalają wsparcie w wymaganym obszarze.

x

Czy wiesz że...

...jesteśmy członkami grupy roboczej należącej Zespołu do spraw Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Ministerstwie Rozwoju. Grupa, do której należymy zajmuje się tematyką odpadów.